Kindertherapie

Gezinsadvies

Het kan wel gebeuren dat je als ouder(s) ziet dat het niet goed gaat met je kind en dat het je toch niet lukt om hem/haar te bereiken of te begrijpen. Dat geeft vaak een heel machteloos gevoel.

Kinderen vinden het meestal moeilijk om onder woorden te brengen waar ze mee zitten. Ze snappen zichzélf ook niet, omdat ze met veel dingen tegelijk kunnen worstelen en verschillende gevoelens door elkaar hebben. Vaak is het een totaal gevoel van onbehagen, wat zich dan uit in een boze bui, teruggetrokken gedrag of dwars gedrag. Als dit langer aanhoud kan het een belemmering worden in de ontwikkeling van het kind. Aanleidingen kunnen er vele zijn, waar je als ouders dan maar naar moet raden. Soms snap je wél waar het door komt, maar kan je je kind toch niet verder helpen. Als steuntje in de rug kan het prettig zijn als er eens iemand met je meedenkt. Je zorgen kun je delen en samen met de therapeut ga je begrijpen hoe het kind in elkaar zit en wat er in zijn/haar denk-gevoelsleven is gebeurd waardoor hij/zij in de knoop is geraakt.

Kinderen laten in hun gedrag zien waar ze mee zitten, of hoe ze de dingen beleven. 

Een paar voorbeelden van gedrag dat kinderen die in de knoop zitten soms laten zien zijn:

 • slaapproblemen
 • problemen met vriendschappen
 • opstandig gedrag
 • heftige uitingen van emotie (woede, angst, verdriet)
 • teruggetrokken gedrag
 • lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn
 • faalangst of andere angsten

Er kunnen omgevingsfactoren zijn waar het kind last van heeft; bv. het heeft een trauma meegemaakt in de vorm van een ongeval, ziekte van één van de gezinsleden, verlieservaring of scheiding van de ouders.

Verder zijn er soms omstandigheden zoals bijvoorbeeld een verhuizing, geboorte van broertje of zusje, stress in het gezin, veranderingen op school, enz., die impact hebben op het kind.

Ook factoren in het kind zelf kunnen zorgen voor belemmeringen in de ontwikkeling, zoals bv; hooggevoeligheid, ADHD, autisme, waardoor meer denkwerk en inzicht nodig is dan bij de ‘normale’ opvoeding, die op zich al een behoorlijke taak kan zijn voor ouders!

Doel van het gezinsadvies

Gezinsadvies richt zich op gezinnen met vragen met betrekking tot één of meer van hun kinderen tot 12 jaar. Het doel is om samen met de ouders/opvoeders te kijken wat het kind nodig heeft; wat is zijn behoefte, waardoor hij/zij dit gedrag laat zien, en hoe kan daaraan tegemoet gekomen worden? 

Werkwijze

Gezinsadvies bestaat uit één of meerdere gesprekken bij u thuis, zo vaak als nodig is.

Samen met u worden doelen gemaakt waaraan gewerkt kan worden.

Het kan ook zijn dat een ‘doe-methode’ beter bij uw gezin past, dan kan er gekozen worden voor ‘Sherborne Samenspel’.

Sherborne Samenspel

Wat is Sherborne Samenspel?

Bewegingspedagogiek & Video- interactie-begeleiding voor kinderen tot ongeveer 12 jaar en hun ouders/verzorgers.

 

Sherborne Samenspel is een ‘doe’-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de band tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorgers(s).

Dit gebeurt via gerichte spelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek. Veronica Sherborne; een Engelse pedagoge uit de vorige eeuw, heeft deze methode ontwikkeld en legt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Zie www.sherbornesamenspel.nl

Wat zijn de doelen?

  • Bewust worden van eigen kracht
  • Kunnen samen werken maar ook beheerst tegenwerken
  • Zich meer kunnen inleven in een ander
  • Zich over durven geven aan de zorg van een ander
Willie Mak

In 2010 heb ik een eigen praktijk voor kindercoaching opgezet. Daarna heb ik me verder gespecialiseerd als psychosociaal kindertherapeut.

In de jaren daarvoor werkte ik als groepsleidster en als ambulant gezinscoach bij verschillende zorginstellingen.

Als groepsleidster kwam ik vaak kinderen tegen die extra behoefte hadden aan positieve steun en bemoediging. Daarom ben ik specifieke opleidingen gaan volgen om in die behoefte te kunnen voorzien. Ik houd ervan om kinderen te leren om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Ook kan ik ervan genieten om de band tussen ouders en kinderen te versterken!

Vanuit mijn christelijke basis geloof ik dat ieder mens en kind uniek is en ook unieke kwaliteiten bezit. Die help ik hen graag ontdekken! 

Kwalificaties

2000-2004: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

2004-2006: TOP Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding

2006-2007: Video Interactie Begeleiding

2007-2008: NGBZ Basiscursus Heijkoop “Anders kijken naar”

2008: Basistraining Gezin Centraal

2008: basistraining Signs of Safety

2008-2010: Contextuele Hulpverlening bij ‘Leren over leven’

2011-2012: Kindertherapie bij Bureau de Roos

Specialisatie:

Psychosociale Kindertherapie, met als specifieke thema´s:

Beeldcommunicatie

Het therapeutisch proces

Hechtingsstoornissen

Depressie

Angststoornissen

Agressie

Autisme verwante stoornissen (PDD-NOS, ADHD)

Scheiding- en rouwverwerking

2015-2016 Sherborne Samenspel

Bijscholing:

HBO Medische Basiskennis

Relatietherapie

Nieuwe meldcode

Verlies en verlangen

Traumaverwerking

 

Registraties

Lid van de NFG; Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk; VPMW registratienr: 7386

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg; RBCZ licentienr: 809989R

Tarieven

De kosten van zowel gezinsadvies als Sherborne samenspel zijn € 60.- per sessie.

Deze kosten worden (gedeeltelijk) vergoed uit uw AANVULLENDE verzekering.

U kunt het beste vooraf bij uw zorgverzekeraar informeren of en hoe psychosociale behandeling vergoed wordt vanuit uw zorgverzekeringspakket.

Vermeldt hierbij dat het om ALTERNATIEVE zorg gaat; AGB-code: 090-044753 en Praktijk-code: 90-53448 

Via lidmaatschap van het NFG en licentie SRBAG is ook de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Reiskosten binnen de gemeente Veenendaal zijn inbegrepen.

Buiten Veenendaal wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht. 

 

Contact

Kindertherapie Veenendaal

Willie Mak

Correspondentieadres:

Zeezwaluw 19

3905SE Veenendaal

Tel: 06 348 99 742

e-mail: info@kindertherapieveenendaal.nl

Media